SLV staat voor kwaliteit en introduceert 5 jaar garantie

Card image

SLV streeft ernaar u uitstekende klantenservice en producten te bieden met de best mogelijke kwaliteit. Daarom zijn we blij u te kunnen informeren dat u in de toekomst met extra zekerheid en vertrouwen de producten van SLV aan uw klanten kunt aanbevelen.

Sinds 5 mei 2018 onderstrepen we onze productkwaliteit met het verlenen van een gratis garantie van vijf jaar op de levensduur van al onze armaturen. De garantie van 5 jaar dekt alle armaturen uit de huidige catalogus vanaf "BIG WHITE 2018" inclusief ingebouwde ballastapparaten, bedieningseenheden en vaste LED-lampen.
Uitgesloten van de 5-jarige garantie zijn niet-vaste lampen, LED-strips en lichtbalken, bedieningsapparaten, componenten en accessoires, software en op maat gemaakte producten, evenals artikelen met netto prijsstelling zoals uitlopende artikelen of producten uit een aanbieding.

SLV staat al 40 jaar voor uitstekend design, service en topkwaliteit. U kan nu met nog meer zekerheid uw eindklant het vertrouwen geven dat hij zijn vertrouwen in de toekomst stelt door een SLV-armatuur te kopen.

SLV staat voor kwaliteit

Ons doel: 100% klantentevredenheid

Innovatie en ontwikkeling

German engineering

Kwaliteit zit in onze roots

Grote innovatiekracht

Is wat ons merk kenmerkt

Klanten- en producten feedback

Vormen de basis voor verbetering

Nieuwste design- en technologie-trends

Volgen wij op de voet


Productie

Gekwalificeerde leveranciers

Die voldoen aan onze normen

Lange-termijn samenwerking

Is waar wij op bouwen

Strikte inachtneming van regelgeving

Zien zowel wij als onze leveranciers op toe


Kwaliteitsborging

Moderne laboratoria

In übach-palenberg (duitsland) en shanghai (china)

Uitgebreide zekerheids- en prestatie-tests

Waarbij alle relevante aspecten aan bod komen

Meervoudige productkeuringen

Volgens gestandaardiseerde processen


FAQ

Na het vaststellen van een garantiegeval, ligt de beslissing bij SLV om het defecte product te repareren of een adequate vervanging te bieden.
Materiële, structurele en productiefouten zijn gedekt.
De garantie is van toepassing op alle armaturen vanaf het 2018-portfolio.
Conventionele lampen en LED-retrofits, LED-strips en LED-balken, losse apparatuur (drivers, voedingen en transformatoren), componenten en accessoires, gereduceerde goederen (aanbiedingen / netto prijzen) en op maat gemaakte goederen en merchandise zijn uitgesloten van de garantie om natuurlijke redenen of door de stand van de techniek. Specifiek bij merchandise valt de kwaliteit van dergelijke producten niet onder de verantwoordelijkheid van SLV, waardoor er geen garantie kan worden gegeven.
De garantie dekt geen schade die buiten de verantwoordelijkheid van SLV is ontstaan, bijv. oneigenlijk gebruik, onjuiste installatie, overmacht of schade door natuurlijke omstandigheden, bijv. slijtage, veroudering van plastic onderdelen, bepaalde terugval van de lichtsterkte. Alle uitsluitingsredenen zijn te vinden in de garantievoorwaarden.
De claim moet bij uw vertrouwde SLV verdeler worden gedaan. Zij zullen dit op hun beurt behandelen met SLV Belgium.
Uw contactpersoon is uw gebruikelijke verkoopkanaal. Uw gebruikelijke wederverkoper helpt u om het casemanagementverzoek per geval te bepalen.
De belangrijkste stap is de registratie van het garanatiegeval bij uw SLV verdeler en de daaropvolgende indiening van het defecte product.
Bij een garantieclaim dient u gelijktijdig de originele factuur te overleggen.
U heeft 30 dagen om het gebrek te melden.
Nee, uw garantie wordt niet verlengd na een eventuele reparatie / vervanging.
Geen probleem. We zullen een adequate vervanging vinden, waarbij een prijsverlaging ook als mogelijke compensatie kan worden beschouwd.
Beide garantievormen zijn van toepassing tijdens de garantieperiode.
SLV stelt een retourlabel ter beschikking, nadat u het garanatiegeval heeft geregistreerd.
We proberen de zaak zo snel mogelijk te verwerken.
Als het defect verholpen kan worden, zal er een reparatie plaatsvinden.
De garantie is alleen van toepassing op producten van SLV.